samenstelling gezin

Wat?

Een uitreksel uit het bevolkingsregister dat alle leden van het gezin vermeldt die, op het ogenblik van de aanvraag, bij de referentiepersoon (het gezinshoofd) ingeschreven zijn.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Aan te vragen via:

https://mijndossier.rrn.fgov.be/

Digitaal loket

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be