bewijs van woonst

Wat?

Dit attest bewijst dat een inwoner op een bepaald adres staat ingeschreven en vanaf wanneer. Het bewijs van woonst is soms vereist bij sollicitatie, voor de rechtbank of bij het oprichten van een onderneming.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Digitaal loket

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be