bewijs van nationaliteit

Wat?

Dit is een attest waarmee de inwoner zijn nationaliteit kan bewijzen.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Digitaal loket

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be