Sociale voordelen

Rechtenverkenner: uw sociale voordelen gebundeld !

De website www.rechtenverkenner.be geeft je een overzicht van diverse premies en tegemoetkomingen rond sociale grondrechten op het vlak van onderwijs, arbeid, inkomen, welzijn, cultuur, ...

Je vindt hier informatie over zowel federale, Vlaamse, provinciale als lokale rechten.

Deze rechten kan je doorzoeken op thema, doelgroep, trefwoord of via een gedetailleerd persoonlijk profiel.

De website rechtenverkenner is een initiatief in het kader van het lokaal sociaal beleid en is erop gericht om burger en hulpverlener te ondersteunen bij het actief zoeken naar mogelijke rechten.