Buitenschoolse kinderopvang

Vanaf oktober 2010 organiseert vzw Landelijke Kinderopvang de kinderclub Ukkepuk in Linter en de kinderopvang in Wommersom. De werking kreeg de naam IBO Stekelbees Linter – locatie Neerlinter of Wommersom. Om blijvend een kwaliteitsvolle kinderopvang te kunnen garanderen heeft het gemeentebestuur gekozen voor samenwerking met een gespecialiseerde partner. Landelijke Kinderopvang staat voor een kinderopvang op maat van ouders, kinderen en medewerkers. Deze organisatie zal verder bouwen op de werking van de voorbije jaren.

We hopen op een goede samenwerking, aarzel niet om contact te nemen met vzw Landelijke Kinderopvang bij vragen of problemen. Elke Buttiens wordt verantwoordelijke van de kinderopvang. Zij is bereikbaar op het gekende telefoonnummer 011/78 44 10 of via het nieuwe e-postadres lklinter@landelijkekinderopvang.be 

U kan ook elke werkdag van 8u tot 14u terecht op de helpdesk met al uw vragen op het nummer 070/24 60 41 of op hageland@landelijkekinderopvang.be

Openingsuren worden behouden, het huishoudelijk reglement werd vernieuwd en de inschrijvingsdocumenten worden opnieuw opgevraagd. 

IBO Stekelbees Linter bestaat uit 2 deellocaties:

1.De locatie Neerlinter:

Adres: Grote Steenweg 66 A te 3350 Linter

-          Voor- en naschoolse opvang : € 0.80 per begonnen half uur

-          Op schoolvrije dagen en vakantiedagen :

o        voor een opvangperiode van minder dan 3 uur : € 2.80

o        voor een opvangperiode tussen 3 uur en 6 uur : € 4.20

o        voor een opvangperiode van meer dan 6 uur :   € 8.40.

-          Een verbruikte consumptie wordt gefactureerd aan € 0.30 per consumptie.

-          Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25 % korting verleend op de ouderbijdrage.

-          Verder is er de mogelijkheid voorzien om een sociaal tarief toe te kennen.

-          Het sociaal tarief bedraagt 50 % van de hoger vernoemde bedragen en is daarenboven cumuleerbaar met de gezinskorting.

2. De locatie Wommersom (gemelde opvang)

Adres: Zandstraat 14 te 3350 Linter

-          Voor- en naschoolse opvang : € 0.55 per begonnen half uur.

-          Een verbruikte consumptie wordt gefactureerd aan € 0.30 per consumptie.

Contacteer ons

Grote Steenweg 66a
3350 Linter
tel. 011 78 44 10
fax 011 78 57 52
lklinter@landelijkekinderopvang.be