Huwelijk

marriage4Opstarten huwelijksdossier

- Voor het opstarten van het huwelijksdossier biedt één van de aanstaande partners zich persoonlijk aan op de dienst burgerlijke stand voor het doorgeven van de juiste informatie rond het huwelijk.
- De documenten geregistreerd in België worden door onze diensten aangevraagd.
- Een maand voor de afgesproken huwelijksdatum neem je contact op met de dienst burgerlijke stand om na te gaan of alle documenten aanwezig zijn in het huwelijksdossier.

Aangifte huwelijk

- De aangifte gebeurt in de gemeente waar, op datum van opmaak van de akte van aangifte één van de aanstaande echtgenoten in het bevolkingsregister is ingeschreven.

- De aangifte van het huwelijk kan alleen gebeuren indien alle documenten aanwezig zijn, ten laatste drie weken en ten vroegste zes maanden voor de huwelijksdatum.
- Het huwelijk mag pas voltrokken worden vanaf de 14de dag na de aangifte. Wanneer het huwelijk echter niet is voltrokken binnen de zes maanden moet er een nieuwe aanvraag gebeuren

Vereiste documenten bij de aangifte

- Alle documenten opgemaakt in België door ons aangevraagd zijn gratis en moeten op de dienst burgerlijke stand aanwezig zijn alvorens de akte van aangifte opgemaakt wordt. Dit is onder andere een geboorteakte en eventueel een echtscheidings- of overlijdensakte.
- Wat brengen de toekomstige partners zelf mee bij de aangifte van een huwelijk ?
1. geldige identiteitskaart van beide partners
2. kopie identiteitskaarten van de twee getuigen
4. eventueel het attest van het huwelijkscontract, afgeleverd door de notaris, moet ten laatste 5 werkdagen voor het huwelijk binnengebracht worden.
- Het trouwboekje kost 30 euro.
- Niet-Belgen moeten hun documenten zelf in het buitenland halen. Alle voorgelegde vreemde documenten moeten op een afdoende wijze gelegaliseerd zijn. Op de dienst burgerlijke stand geeft men je hierover uitleg.

Wanneer kan je huwen:

De traditionele dagen voor huwelijken in Linter zijn elke vrijdagnamiddag of de ganse zaterdag. Je kan gerust een andere dag of uur kiezen maar hou er dan wel rekening mee dat hiervoor vooraf overlegt moet worden met de burgemeester. Richt daarom je aanvraag met duidelijke vermelding van dag en tijdstip tijdig aan de dienst burgerlijke stand. 

Digitaal loket

Burgerlijke stand

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 48
fax 011 78 20 09
burgerlijkestand@linter.be