rijbewijs: voorlopig rijbewijs andere categorieën

Wat?

Het voorlopig rijbewijs is alleen geldig op Belgisch grondgebied en dit voor de scholing met voertuigen, van de categorie waarvoor het gevalideerd is.

Voor wie?

Voor iedereen die geslaagd is voor het theoretische examen voor de welbepaalde categorie.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart, aanvraagformulier, 20 euro.

Links?

Meer informatie over rijbewijzen vind je hier.

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be