incontinentie of stoma (tegemoetkoming Diftar)

Wat?

Inwoners die zelf, of waarvan één of meerdere inwonenden, genoodzaakt zijn om incontinentiemateriaal of stomamateriaal aan te schaffen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming ontvangen. Deze wordt één keer per kalenderjaar toegekend. Het bedrag wordt steeds toegevoegd aan de Diftarrekening (van het gezinshoofd) voor de betaling van huisvuilverwerking.

Voor wie?

Voor inwoners met bepaalde medische of therapeutische noden.

Wat moet ik meebrengen?

  • Jaarlijks een geneeskundig attest of doktersvoorschrift.  

Wat krijg ik ?

  • een ontvangstbewijs
  • aan het begin van het volgende kalenderjaar (januari - februari) wordt een bedrag van 30 euro overgeschreven op de Diftarrekening.

Secretariaat/onthaal

Helen-Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 30
fax 011 78 93 85
veronique.petre@linter.be marleen.petitjean@linter.be