bevolkingsregisters: ambtshalve inschrijving

Wat?

Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister.

Voor wie?

Voor iedereen die niet spontaan zijn adreswijziging aangeeft, kan het college van burgemeester en schepenen, na vaststelling door een wijkagent, iemand ambtshalve inschrijven.

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be