Politie

De gemeente Linter maakt samen met de gemeenten Zoutleeuw en Landen deel uit van de politiezone Getevallei. Deze politiezone is sinds 1 maart 2019 operationeel en wordt bestuurd door een politieraad en een politiecollege, deze organen zijn vergelijkbaar met de gemeentelijke organen zoals gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

De politie heeft zowel een administratieve als een gerechtelijke opdracht. Tot de administratieve opdracht behoren onder andere het toezicht op de naleving van de wetten en politieverordeningen, de handhaving van de openbare orde, de bescherming van personen en goederen en hulp aan personen in gevaar.

De gerechtelijke opdracht betreft voornamelijk het vaststellen van misdaden, wanbedrijven en overtredingen en de opsporing en aanhouding van de dader(s), alsmede de inbeslagname van bewijselementen.

De dagelijkse leiding van de politiezone LAN berust bij de korpschef Stefan Gilis.

Hoofdcommissariaat politiezone LAN

Populierendreef 2
3400 LANDEN
tel: 011/88.48.84   fax: 011 88 33 66   e-mail: pz.lan.wijk@police.belgium.eu

Elke gemeente beschikt over een wijkkantoor van de politie.
Het wijkkantoor voor de gemeente Linter vind je in het gemeentehuis terug op de benedenverdieping en wordt bemand door administratief bediende Anita Denis. Op maandag wordt het wijkkantoor telkens aangevuld met een wijkagent.

Wil je meer informatie over de Lokale politie Getevallei? Surf dan naar de website van de politie.

Link: http://www.lokalepolitie.be/5390

Producten

Contacteer ons

Helen-Bosstraat 43
Linter
tel. 011 88 48 84
pz.lan.wijk@police.belgium.eu

Openingsuren

Ma.-vr.

9-12u

Maandag

15.30-19.30u