Omgeving en wonen

Op deze dienst kan je terecht voor alle informatie over bouwen en verbouwen. Daarnaast ziet zij erop toe dat alle ontwerpen voldoen aan de reglementeringen en voorschriften die van toepassing zijn en dat dit kadert binnen de goedgekeurde ruimtelijke plannen.

Contacteer ons

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 38
fax 011 78 20 09
omgevingsloket@linter.be

Openingsuren

Maandagmiddag
Maandagavond

14.00-16.00u
17.30-19.30u

Woensdagmiddag

13u30-15u30

Andere momenten:

op afspraak