Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris, Rina Janssens, staat aan het hoofd van de gemeentelijke administratie en van het personeel. Zij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De gemeentesecretaris maakt de notulen van de gemeenteraads- en collegevergaderingen op, dit in samenwerking met de dienst secretariaat en neemt deel aan het schepencollege. Zij staat ook in voor het rechtstreeks contact en overleg met de bestuursoverheid. Samen met de burgemeester ondertekent de secretaris de briefwisseling.

Contacteer ons

Helen-Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 50
fax 011 78 20 09
rina.janssens@linter.be

Openingsuren

Di. - Vrij.

09.00-12.00u

Maandagnam.
Maandagavond

14.00-16.00u
17.30-19.30u

Woensdag

13.30-15.30u