Vast Bureau

Het dagelijks bestuur van het OCMW is in handen van het vast bureau. De leden van het college van burgemeester en schepenen vormen het vast bureau. De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar. Je kan ze dus niet bijwonen.

De beslissingen van het Vast Bureau kan je online raadplegen via deze link.