Ecowerf

Om u toe te laten aan de verplichting van artikel 1, 5de van het besluit van de Vlaamse regering van 20/04/2018 om onze statuten te publiceren te voldoen, vindt u hierna de linken naar de gewijzigde statuten van EcoWerf zoals zij gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad,

link website EcoWerf: http://www.ecowerf.be/nl/getpage.asp?i=490
rechtstreekse link: https://my-smartdrive.easi.net/storage/u.svc/download.dn/fid/5362469587794439395_2662847491432027883