Reglementen

Net zoals het federale parlement wetten aanneemt en het Vlaamse parlement decreten, zo kan ieder gemeentebestuur gemeentelijke reglementen uitvaardigen. Ook in onze gemeente zijn heel wat van deze reglementen van kracht: