Jeugdraad

Deze raad is voornamelijk samengesteld uit jongeren, zowel van het verenigingsleven als van daarbuiten. De jeugdraad adviseert het college van burgemeester en schepenen over zaken die kinderen en jongeren aanbelangen.

Volgende leden zetelen in deze raad:

Karlien Bottu, Lotte Ceulemans, Eros Billen, Annelies Laudens, Lore Pacolet, Bram Champagne, Laura Gieseke, Peter Debecker, Brecht Peeters, Stijn Peeters, Marleen Vannieuwenhuijsen, Sonja Petitjean.

Meewerken aan het jeugdbeleid van je gemeente? Dat kan! Neem gerust contact op met een van onderstaande leden van de jeugdraad:

Voorzitter:  Yoram Lox

Secretaris: Nans Luyten