Adviesorganen

De gemeente Linter telt 10 adviesraden. Al deze gemeentelijke raden zijn adviesorganen en hebben geen beslissingsrecht in het schepencollege of gemeenteraad. Deze raden, die via het georganiseerde verenigingsleven een groot deel van de inwoners vertegenwoordigen, hebben volgende taken: als overlegplatform fungeren, het verdedigen van collectieve belangen voor de aangesloten leden en het verstrekken van beleidsadvies. Iedere adviesraad komt op geregelde tijdstippen samen.