Mijn dossier

Via de website 'Mijn dossier' ( https://mijndossier.rrn.fgov.be ) kan je er met behulp van uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer uw gegevens in het Rijksregister raadplegen, zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden en een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen.
Indien er in uw Rijksregister eventuele fouten vermeld staan, kan je dit melden aan de dienst bevolking.

Bevolking

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 93 83
fax 011 78 20 09
bevolking@linter.be